ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Gmina Sułoszowa

.

herb suloszowa

mapa suloszowa

Metryka:

  • Typ gminy: wiejska
  • Powierzchnia: 53km2
  • Liczba mieszkańców: 5 805
  • Liczba miejscowości: 3
  • Oficjalny portal informacyjny: www.sułoszowa.pl

Gmina Sułoszowa należy do gmin założycielskich Lokalnej Grupy Działania "Jurajska Kraina". Położona jest w północno-zachodniej części obszaru Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Kraina. Układ urbanistyczny Sułoszowej jest charakterystyczny dla polskiej wsi (tzw. ulicówka). Miejscowość jest jedną z najdłuższych w Polsce.

Duża część powierzchni gminy znajduje się w Dolinie Prądnika. Rzeka tworzy ogromny wąwóz z jurajskich wapieni, a jej dolina usiana jest ciekawymi formami krasowymi. To sprawia, że gmina posiada wysokie walory krajobrazowe. Największymi obiektami chętnie odwiedzanymi przez turystów jest zamek w Pieskowej Skale oraz Maczuga Herkulesa.

Sułoszowa jest gminą typowo wiejską. Prężnie rozwija się tutaj sektor usług turystycznych, ściśle związany z jej walorami krajobrazowymi. Sprzyja temu zarówno dobre skomunikowanie gminy, jak i ciągły rozwój infrastruktury.

W gminie funkcjonuje dobrze rozwinięta sieć szkół i przedszkoli. Zlokalizowane tutaj jest również całoroczne schronisko młodzieżowe oraz Centrum Kultury w Sułoszowej. Szkoły posiadają pełnowymiarowe sale gimnastyczne oraz boiska ze sztuczną nawierzchnią. Istnieją dwa stowarzyszenia sportowe które aktywnie włączają się w życie społeczne. Oprócz tego funkcjonuje pięć grup śpiewaczych przy kołach gospodyń wiejskich oraz Orkiestra Dęta przy Centrum Kultury.

Wizytówka gminy

Malowniczo położona w Dolinie Prądnika z dynamicznie rozwijającym się sektorem usług turystycznych. Jedna z najdłuższych miejscowości w Polsce. Obszar Natura 2000, Ojcowski Park Narodowy. Gmina posiada sieć dobrze oznakowanych tras do uprawiania Nordic Walking

Fotoprezentacja gminy

 

Kategoria: