ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

.

sekcja prow2007 2013

 

Dział obejmuje podstawowe informacje o programie oraz szczegółowe informacje o realizacji zapisów Strategii lokalnej kierowanej przez społeczność (LSR) - jednego z podstawowych dokumentów w oparciu o który działa LGD Jurajska Kraina.

~~~~

Dział zawiera również zbiór informacji o zrealizowanych operacjach w ramach okresu programowania z podziałem na poszczególne grupy. 

MAŁE PROJEKTY

ODNOWA I ROZWÓJ WSI

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

RÓŻNICOWANIE

 

 

 

Kategoria: