ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

.

sekcja stowarzyszenie

 

Sekcja obejmuje podstawowe informacje o Stowarzyszeniu, w tym o obszarze działania, gminach członkowskich, członkach oraz władzach.

 ~~~~

Znajdują się tutaj niezbędne infromacje dotyczące działalności Biura LGD oraz danekontaktowe.

 ~~~~

W tym miejscu znajdziesz również zestawienie zawierające Ogłoszenia i Zapytania związane z działalnością Stowarzyszenia.

 

 

Kategoria: