ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Gmina Skała

.

herb skala

mapa skala

Metryka:

  • Typ gminy: miejsko - wiejska
  • Powierzchnia: 75km2
  • Liczba mieszkańców: 10 354
  • Liczba miejscowości: 17
  • Oficjalny portal informacyjny: www.skala.pl

Gmina Skała należy do gmin założycielskich Lokalnej Grupy Działania "Jurajska Kraina". Położona w środkowej części obszaru Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Kraina", usytuowana jest w dorzeczu Prądnika i Dłubni. Posiada charakter rolno-turystyczny. Miasto Skała, będące centrum administracyjnym gminy, należy do najstarszych grodów w Małopolsce. Zachodnia część gminy leży w obrębie Ojcowskiego Parku Narodowego.

Charakterystyczną cechą krajobrazu gminy są liczne występujące zjawiska krasowe – jaskinie, bramy, iglice. Przez gminę biegną znane szlaki turystyczne – Szlak Orlich Gniazd, Szlach Warowni Jurajskich, Szlach Dolinek Jurajskich. Atrakcją dla turystów są także potrawy lokalne np. pstrąg ojcowski, czy też kluski zwane „łojokami”.

Gmina sukcesywnie inwestuje w rozwój infrastruktury. Infrastruktura drogowa jest stale modernizowana i rozbudowywana, traw budowa obwodnicy Skały. Gmina realizuje Program Powszechnej Kanalizacji, włączając do sieci kanalizacyjnej kolejne miejscowości. W najbliższym czasie planowana jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi. Gmina posiada atrakcyjne tereny inwestycyjne w obrębie Strefy Aktywności Gospodarczej w Skale.

Gmina posiada dobrze rozwinięte zaplecze sportowo-rekreacyjne oraz sieć szkół. Do dyspozycji uczniów i mieszkańców jej hala widowiskowo-sportowa oraz nowoczesny Orlik. Aktywnie działają liczne stowarzyszenia, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe oraz organizacje pozarządowe wspierające rozwój poszczególnych wsi.

Wizytówka gminy

Atuty gminy to wysokie walory krajobrazowe, bogactwo przyrody i ważne obiekty histeryczne. Obszar Natura 2000, Ojcowski Park Narodowy, fragment Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego. Gmina posiada sieć dobrze oznakowanych tras do uprawiania Nordic Walking

Fotoprezentacja gminy

 

Kategoria: