ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Gmina Iwanowice

.

herb iwanowice

mapa iwanowice

Metryka:

  • Typ gminy: wiejska
  • Powierzchnia: 71km2
  • Liczba mieszkańców: 8 837
  • Liczba miejscowości: 22
  • Oficjalny portal informacyjny: www.iwanowice.pl

Gmina Iwanowice należy do gmin założycielskich Lokalnej Grupy Działania "Jurajska Kraina". Położona jest w malowniczej dolinie rzeki Dłubnia, na pograniczu Wyżyny Miechowskiej i Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Leży w północnej części powiatu krakowskiego, a od królewskiego miasta dzieli ją jedynie około 20 kilometrów. Z gminy prowadzą też drogi w kierunku Miechowa, Wolbromia i Ojcowa.

Z racji ciekawego ukształtowania terenu, którego urodę podkreśla fakt objęcia jego części obszarem Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, gmina Iwanowice coraz częściej staje się celem wycieczek rowerowych mieszkańców Krakowa. W jej poznawaniu pomagają oznaczone szlaki rowerowe. Odcinek doliny Dłubni między Maszkowem a Iwanowicami ze względu na swoją wyjątkową urodę określa się mianem Małego Ojcowa. Należy podkreślić, ze prócz malowniczego krajobrazu, gmina przyciąga też turystów znajdujących się na jej terenie zabytkami. Do najcenniejszych zalicza się kościoły w Iwanowicach Włościańskich oraz Sieciechowicach. Chlubą gminy jest Muzeum Regionalne w Iwanowicach Dworskich, urządzone w XVIII-wiecznym budynku dawnej karczmy.

Urodzajne ziemie sprzyjają rozwojowi rolnictwa, które od lat jest podstawową gałęzią gospodarki gminnej. W południowej części gminy dynamicznie rozwija się sadownictwo i ogrodnictwo. Rozległe pola uprawne i sady dominują w gminnym krajobrazie.

Gmina inwestuje w rozwój infrastruktury, buduje kanalizację oraz drogi. Dobrze rozwinięta jest baza sportowa wraz z zapleczem. Kulturę fizyczną promują lokalne kluby sportowe. Mieszkańcy aktywnie włączają się w działalność ochotniczych straży pożarnych, orkiestr dętych, kapel ludowych, zespołów śpiewaczych lub stowarzyszeń.

Wizytówka gminy

Atuty gminy to nieskażona przyroda, ciekawe zabytki i wydarzenia, żywy folklor i gościnność mieszkańców. Formy ochrony przyrody to Dłubniański Park Krajobrazowy. Gmina posiada sieć dobrze oznakowanych tras do uprawiania Nordic Walking

Fotoprezentacja gminy 

 

Kategoria: