ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Gmina Słomniki

.

herb slomniki

mapa slomniki

Metryka:

  • Typ gminy: miejsko - wiejska
  • Powierzchnia: 113km2
  • Liczba mieszkańców: 13 730
  • Liczba miejscowości: 25
  • Oficjalny portal informacyjny: www.slomniki.pl

Gmina Słomniki należy do gmin założycielskich Lokalnej Grupy Działania "Jurajska Kraina". Położona w dorzeczu Szreniawy zajmuje wschodnią część obszaru LGD „Jurajska Kraina”. Na terenie gminy zachowało się kilka cennych zabytków m.in. romański kościół w Prandocinie, kościół i plac w Niedźwiedziu czy dwór w Kacicach.

Gmina Słomniki należy do ścisłej czołówki wśród samorządów sięgających po innowacyjne rozwiązania w budownictwie energooszczędnym i jest otwarta na innowacje. Inwestycje gminne metodą pasywną: pierwsza w Polsce pasywna hala sportowa powstała w Słomnikach, Specjalistyczne Centrum Usług Medycznych (w trakcie realizacji).

Przez gminę przebiega droga krajowa nr 7 Kraków – Warszawa. Gmina jest zwodociągowana, sieć kanalizacyjna i gazyfikacyjna jest w ciągłej rozbudowie. Podstawą gospodarki w gminie jest rolnictwo. Gmina posiada doskonałe warunki do rozwoju przetwórstwa i produkcji przemysłowej. W mieście rozwija się handel i drobna wytwórczość. Gmina słynie w całej Polsce z uprawy czosnku oraz sadzonki borówki amerykańskiej.

W gminie funkcjonuje sieć szkół i przedszkoli. Prawie w każdym sołectwie funkcjonują koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straży pożarne. Dodatkowo przy OSP Prandocin działa Orkiestra Dęta.

Wizytówka gminy

Atrakcyjne położenie komunikacyjne, walory przyrodnicze terenu, ważne obiekty historyczne, otwartość na innowacje, rozwój przedsiębiorczości. Słomniki są liderem w budownictwie energooszczędnym. Gmina posiada sieć dobrze oznakowanych tras do uprawiania Nordic Walking

Fotoprezentacja gminy

 

Kategoria: