ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

.

sekcja prow2014 2020

 

Sekcja obejmuje podstawowe informacje o programie oraz szczegółowe informacje o realizacji zapisów Strategii lokalnej kierowanej przez społeczność (LSR) - jednego z podstawowych dokumentów w oparciu o który działa LGD Jurajska Kraina.

~~~~

Znajdują się tutaj niezbędne każdemu Wnioskodawcy/ Beneficjentowi informacje w przypadku gdy jest zainteresowany pozyskaniem środków zewnętrznych lub realizuje operację na którą otrzymał dofinansowanie. 

~~~~

Sekcja zawiera również zbiór informacji do ogłaszanych naborów w podgrupach.
Każda z grup zawiera zestawienie informacji do danego naboru oraz listę zrealizowanych operacji w ramach danego działania.

 

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PROJEKTY GRANTOWE

OPERACJE INNE (PROJEKTY KONKURSOWE)

OPERACJE WŁASNE

INKUBATOR

 

 

Kategoria: