ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Szkolenia i doradztwo

.

Jednym z ważniejszych form komunikacji pracowników LGD z mieszkańcami obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju jest bezpośrednia rozmowa, polegająca na udzielaniu informacji na temat możliwości pozyskania środków w ramach LSR.

Pracownicy LGD świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy w ramach naborów ogłaszanych przez LGD oraz w zakresie wniosków o płatność dla Beneficjentów realizujących projekty ze środków LSR.

Za doradztwo w biurze LGD odpowiadają jego pracownicy. Lokalna Grupa Działania opracowała sposób pomiaru ilości i jakości udzielanego doradztwa oraz działań szkoleniowych w formie ankiet oceniających. 

Zasady świadczenia doradztwa w biurze LGD:

  • doradztwo świadczone jest bezpłatnie przez pracowników Biura Stowarzyszenia w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy i o ich rozliczenie,
  • doradztwo może mieć miejsce w biurze, poza biurem LGD lub telefonicznie i może mieć formę doradztwa indywidualnego lub grupowego.
  • Biuro Stowarzyszenia prowadzi ewidencję podmiotów, którym udzielono doradztwa w formie rejestru,
  • Beneficjent po zakończonym doradztwie wypełnia kartę oceny jakości z przeprowadzonego doradztwa.

Biuro LGD prowadzi szkolenia dla Beneficjentów, którzy zamierzają realizować projekty ze środków LSR. Terminy szkoleń podawane są na stronie głównej/ w zakładce Aktualności z terenu LGD. Przed każdym naborem planowany jest cykl szkoleń dla Beneficjentów.

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Kategoria: