ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Kryteria wyboru operacji - aktualizacja 16/12/2021

.

DOTYCZY PREMII (PODEJMOWANIA), ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ/ INKUBATORA, OPERACJI INNYCH  

- obowiązujące od 16/12/2021 (dot. wyłącznie procedury)

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 (operacje indywidualne)


 DOTYCZY GRANTÓW

- obowiązujące od 04/01/2018 (dot. wyłącznie procedury)

Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020


DOTYCZY OPERACJI WŁASNYCH
- obowiązujące od 24/04/2017

Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020


 Artykuły powiązane:

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Kategoria: