ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Gmina Jerzmanowice-Przeginia

.

herb jerzmanowice

mapa jerzmanowice

Metryka:

  • Typ gminy: wiejska
  • Powierzchnia: 68km2
  • Liczba mieszkańców: 10 743
  • Liczba miejscowości: 8
  • Oficjalny portal informacyjny: www.jerzmanowice-przeginia.pl

Gmina Jerzmanowice-Przeginia przystąpiła do Lokalnej Grupy Działania "Jurajska Kraina" w 2012 roku. Położona jest w południowo-zachodniej części obszaru LGD „Jurajska Kraina”. Gmina składa się z 8 miejscowości. Centrum administracyjne zlokalizowane jest w Jerzmanowicach.

Powierzchnia gminy, lekko falista, usiana jest malowniczymi ostańcami. Formacje skalne w Jerzmanowicach idealnie nadają się do uprawiania wspinaczki skałkowej. Przez obszar gminy przebiega kilka szlaków turystycznych pieszych i rowerowych.

Gmina posiada rozwiniętą infrastrukturę techniczną. Najważniejszym ciągiem komunikacyjnym przebiegającym przez nią jest droga krajowa nr 94 Kraków – Bytom. Do gospodarstw dociera siecią wodociągową czysta woda z utworów jurajskich. Sieć kanalizacyjna jest systematycznie rozbudowywana.

W gminie funkcjonuje dobrze rozwinięta sieć szkół oraz przedszkoli. O kulturę fizyczną mieszkańców dbają cztery kluby sportowe. W Jerzmanowicach swoją siedzibę ma Gminny Ośrodek Kultury oraz Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna. Gmina jest organizatorem wielu imprez i wydarzeń kulturalnych, które przyciągają rzesze mieszkańców oraz gości spoza gminy, np. coroczny Wieczór Niepodległości w Chochołowym Dworze w Jerzmanowicach czy też liczne pikniki rodzinne. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w gminie Jerzmanowice-Przeginia systematycznie wzrasta. Dominują podmioty wykonujące działalność usługową i produkcyjną.

Wizytówka gminy

Atuty gminy to m.in. obszarNatura 2000 (Dolina Prądnika, Dolinki Jurajskie), rezerwat przyrody Dolina Szklarki, Ojcowski Park Narodowy, Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie. Gmina posiada sieć dobrze oznakowanych tras do uprawiania Nordic Walking.

Fotoprezentacja gminy

 

Kategoria: