ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

VIII Posiedzenie Rady LGD cz. III - 24/04/2018

.

Posiedzenie Rady LGD Jurajska Kraina cz. III oceniającej wnioski w ramach naborów 10/2018/G - 18/2018/G - Powierzenie grantów odbędzie się dnia 24 kwietnia 2018 roku (wtorek), o godz. 16:00 w siedzibie Biura LGD (Skała, ul. Szkolna 4).

Kategoria: