ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Zakończenie naborów - Operacje inne - Nabory 3/2020, 4/2020, 5/2020

.

flag 1645262 1920Zakończyliśmy nabory na Operacje inne - Projekty Konkursowe

Na dzień 30 września godz.15:00 wpłynęły następujące wnioski:

3/2020 Place Zabaw - 2 wnioski (Gmina Iwanowice, Gmina Słomniki)
4/2020 Tereny zielone - 1 wniosek (Gmina Słomniki)
5/2020 Monografie - 0 wniosków

Na operacje bez złożonych wniosków nabory będą ponawiane, dlatego też zachęcamy do korzystania i konsultowania wniosków!

 

Kategoria: