ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Uwaga do ogłoszeń o naborach

.

Szanowni Państwo, uprzejmie informuje że w ogłoszeniach o naborach:

Nr  1/2019 – Podejmowanie Działalności Gospodarczej

Nr 2/2019 - Rozwijanie Działalności Gospodarczej

Nr 3/2019 - Utworzenie Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego

Wkradła się pomyłka pisarska w treści ogłoszenia w części dotyczącej minimalnej liczby punktów, jest zapis:

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 12 z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby 32 punktów.

Natomiast prawidłowy zapis to:

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 12 z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby 44 punktów.

Z dniem 02-09-2019 dokonano poprawy zapisów i w poszczególnych ogłoszeniach dodano wytłuszczony tekst wskazujący poprawny zapis tego punktu.

Kategoria: