ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Małe projekty

Wykaz operacji, które zostały zrealizowane w ramach
Małe projekty - PROW 2007-2013

Kategoria:

Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach
Wnioskowana kwota: 14 640,00 zł
Wartość projektu: 21 369,48 zł
Cel projektu: podniesienie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez organizację imprezy kulturalnej związanej z promocją lokalnych walorów i dziedzictwa kulturowego.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji 

Kategoria:

Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach
Wnioskowana kwota: 6 400,00 zł
Wartość projektu: 8 755,00 zł
Cel projektu: podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez organizację imprezy kulturalnej związanej z promocją lokalnych walorów i regionalnego dziedzictwa kulturowego.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji 

Kategoria:

Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Iwanowicach
Wnioskowana kwota: 20 600,00 zł
Wartość projektu: 28 207,00 zł
Cel projektu: kultywowanie i promocja – w festiwalowej formule atrakcyjnej dla odbiorcy – lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację konkursowego przeglądu gwary krakowskiej oraz stoisk z tradycyjnymi potrawami.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji