ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Małe projekty

Wykaz operacji, które zostały zrealizowane w ramach
Małe projekty - PROW 2007-2013

Kategoria:

Wnioskodawca: Centrum Kultury w Sułoszowej
Wnioskowana kwota: 19 495,92 zł
Wartość projektu: 24 963,41 zł
Cel projektu: publikacja Monografii Sułoszowej, co umożliwiło promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Książka zawiera cenne informacje, zdjęcia oraz reprodukcje dokumentów historycznych dotyczących miejscowości Sułoszowa.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji