ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Kultywowanie lokalnej gwary poprzez organizację Festiwalu Godki Krakowskiej

.

Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Iwanowicach
Wnioskowana kwota: 20 600,00 zł
Wartość projektu: 28 207,00 zł
Cel projektu: kultywowanie i promocja – w festiwalowej formule atrakcyjnej dla odbiorcy – lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację konkursowego przeglądu gwary krakowskiej oraz stoisk z tradycyjnymi potrawami.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji 

Kategoria: