ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Małe projekty

Wykaz operacji, które zostały zrealizowane w ramach
Małe projekty - PROW 2007-2013

Kategoria:

Wnioskodawca: Parafia rzymsko-katolicka pw. św. Mikołaja w Skale
Wnioskowana kwota: 25 000,00 zł
Wartość projektu: 31 149,53 zł
Cel projektu: rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez remont ogólnodostępnej świetlicy przy parafialnej w Skale w zakresie wykonania instalacji gazowej i centralnego ogrzewania. Pozwoliło to na całoroczne udostępnianie i prowadzenie zajęć realizowanych przez świetlicę.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji 

Kategoria:

Wnioskodawca: Gmina Iwanowice
Wnioskowana kwota: 25 000,00 zł
Wartość projektu: 41 882,84 zł
Cel projektu: stworzenie warunków służących integracji i rozwijaniu aktywności mieszkańców oraz organizacji i promocji lokalnej twórczości i inicjatyw poprzez remont, modernizację, wyposażenie i udostępnienie świetlicy wiejskiej w miejscowości Celiny w Gminie Iwanowice.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji 

Kategoria:

Wnioskodawca: Parafia rzymsko-katolicka w Sułoszowej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułoszowej
Wnioskowana kwota: 12 180,00 zł
Wartość projektu: 15 466,50 zł
Cel projektu: rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez zakup wyposażenia do obiektu spełniającego funkcje ogólnodostępnej świetlicy w Sułoszowej, co wpłynęło na stworzenie dodatkowego dobrze wyposażonego miejsca służącego lokalnej społeczności do spotkań, aktywnego wypoczynku i organizacji zajęć.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji