ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Małe projekty

Wykaz operacji, które zostały zrealizowane w ramach
Małe projekty - PROW 2007-2013

Kategoria:

Wnioskodawca: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętsze go Serca Pana Jezusa w Sułoszowej
Wnioskowana kwota: 24 480,00 zł
Wartość projektu: 31 000,00 zł
Cel projektu: promowanie i zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez renowację drzwi zabytkowego kościoła w Sułoszowej.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji 

Kategoria:

Wnioskodawca: Centrum Kultury w Sułoszowej
Wnioskowana kwota: 4 025,62 zł
Wartość projektu: 6 756, 06 zł
Cel projektu: przygotowanie seniorów do samodzielnego korzystania z komputera oraz wyszukiwania informacji w Internecie. Jego uczestnicy nauczyli się obsługi poczty elektronicznej i komunikatorów.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji 

Kategoria:

Wnioskodawca: Zamek Królewski na Wawelu, Państwowe Zbiory Sztuki
Wnioskowana kwota: 23 480,30 zł
Wartość projektu: 29 505,96 zł
Cel projektu: upamiętnienie 150. rocznicy powstania styczniowego. Wystawa była pokazywana najpierw na zamku w Pieskowej Skale, a później w kilku okolicznych kościołach. Wystawa przedstawiła wydarzenia powstańcze, które miały miejsce na tym terenie, postaci lokalnych bohaterów, ludzi ważnych i ciekawych, o których często milczą podręczniki historii i nie pamiętają już potomni. Wystawie towarzyszyły warsztaty edukacyjno-artystyczne zapoznające z tradycją biżuterii patriotycznej

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji 

Kategoria:

Wnioskodawca: Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale
Wnioskowana kwota: 16 718,19 zł
Wartość projektu: 22 950,85 zł
Cel projektu: aktywny rozwój społeczności lokalnej poprzez stworzenie i udział w działaniach amatorskiej grupy teatralnej. Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców przez organizowanie przedstawień przyczyni się do wzmocnienia więzi z dziedzictwem kulturowym regionu oraz do kultywowania tradycji i obrzędów

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji