ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Organizacja imprezy kulturalnej pn. "Noc Świętojańska - tygiel tradycji kulturowych"

.

Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach
Wnioskowana kwota: 10 800,00 zł
Wartość projektu: 15 339,00 zł
Cel projektu: Ppobszarze objętym LSR poprzez organizację imprezy kulturalnej związanej z promocją lokalnych walorów i dziedzictwa kulturowego.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji 

Kategoria: