ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Małe projekty

Wykaz operacji, które zostały zrealizowane w ramach
Małe projekty - PROW 2007-2013

Kategoria:

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Przybysławicach
Wnioskowana kwota: 6 907,36 zł
Wartość projektu:  8 634,20 zł
Cel projektu: rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze LSR poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego oraz podniesienie estetyki otoczenia terenu przy remizie OSP Przybysławice.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji 

Kategoria:

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Sułoszowej II
Wnioskowana kwota: 24 775,05 zł
Wartość projektu: 38 091,65 zł
Cel projektu: remont świetlicy wiejskiej w Sułoszowej II, przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszkańców, szerzenia kultury wśród młodzieży poprzez organizację różnego rodzaju występów, udostępnianie świetlicy kołu gospodyń wiejskich i innym grupom mieszkańców. Realizacja projektu wpłynęła na rozwój lokalnej oferty usług społecznych, która pozwoli podnieść aktywność lokalnej społeczności.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji 

Kategoria:

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Miłocicach
Wnioskowana kwota: 7 539,20 zł
Wartość projektu: 9 424,00 zł
Cel projektu: rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez zakup wyposażenia do świetlicy w Miłocicach, co wpłynęło na stworzenie dodatkowego dobrze wyposażonego miejsca służącego lokalnej społeczności do spotkań, aktywnego wypoczynku i organizacji zajęć.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji 

Kategoria:

Wnioskodawca: Gmina Iwanowice
Wnioskowana kwota: 14 907,00 zł
Wartość projektu: 18 081,00 zł
Cel projektu: poprawa warunków służących rozwojowi aktywności lokalnej mieszkańców sołectwa Maszków poprzez modernizację i wykorzystanie w charakterze świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP Maszków (Gmina Iwanowice).

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji