ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Małe projekty

Wykaz operacji, które zostały zrealizowane w ramach
Małe projekty - PROW 2007-2013

Kategoria:

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Wspierania Oświaty i Rozwoju Regionu z siedzibą w Smrokowie
Wnioskowana kwota: 50 000,00 zł
Wartość projektu:  99 997,46 zł
Cel projektu: stworzenie mieszkańcom miejscowości Smroków bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do spędzania wolnego czasu. Dzięki realizacji operacji powstała nowa infrastruktura społeczna wzbogacająca istniejącą bazę rekreacyjną.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji 

Kategoria:

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Muniakowicach
Wnioskowana kwota: 25 000,00 zł
Wartość projektu: 31 989,40 zł
Cel projektu: promocja i organizacja aktywnego trybu życia poprzez zagospodarowanie starego budynku magazynu i przystosowanie go do celów rekreacyjno-sportowych przez wyremontowanie i zaadaptowanie, który będzie służył jako baza do organizacji różnorakich przedsięwzięć.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji 

Kategoria:

Wnioskodawca: Gmina Słomniki
Wnioskowana kwota: 9 400,00 zł
Wartość projektu: 28 151,99 zł
Cel projektu: celem operacji jest zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców w zakresie infrastruktury rekreacyjno-sportowej poprzez budowę boiska do piłki plażowej w Słomnikach.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji