ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Małe projekty

Wykaz operacji, które zostały zrealizowane w ramach
Małe projekty - PROW 2007-2013

Kategoria:

Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach
Wnioskowana kwota: 9 756,10 zł
Wartość projektu: 14 698,50 zł
Cel projektu: promowanie terenów położonych na obszarze LGD „Jurajska Kraina” poprzez przedstawianie go jako dziewiczego, nieodkrytego turystycznie oraz poprzez dostarczenie informacji nt. lokalnych walorów przyrodniczych, kulturowo-historycznych, etnograficznych i regionalnych. Operacja wpłynęła na podniesienie świadomości mieszkańców na obszarze LGD oraz promocję regionu w zakresie turystyki, ekologii, historii i etnografii..

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji 

Kategoria:

Wnioskodawca: Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”
Wnioskowana kwota: 50 000,00 zł
Wartość projektu: 62 523,26 zł
Cel projektu: wykonanie innowacyjnych publikacji informacyjno-promocyjnych dotyczących naturalnych obiektów wspinaczkowych zlokalizowanych na obszarze objętym LSR LGD „Jurajska Kraina”, w postaci e-przewodników wspinaczkowych (tzw. skałoplanów) zawierających danego lokalizacyjne tych obiektów w postaci współrzędnych geograficznych oraz kodów QR. Projekt przyczynił się do promocji atrakcji turystycznych gmin wchodzących w skład LGD „Jurajska Kraina” za pośrednictwem mediów elektronicznych, z wykorzystaniem wykonanych e-przewodników oraz danych uzyskanych w trakcie ich wykonywania. Publikacja do pobrania tutaj.

Kategoria:

Wnioskodawca: Zamek Królewski na Wawelu, Państwowe Zbiory Sztuki
Wnioskowana kwota: 21 337,50 zł
Wartość projektu: 30 416,68 zł
Cel projektu: zaprezentowanie turystom odwiedzającym zamek w Pieskowej Skale oraz mieszkańcom okolicznych miejscowości bogatej tradycji dawnej polskiej kuchni dworskiej. Pokaz połączony był z degustacją przyrządzonych na oczach widzów potraw. Był to jeden z punktów programu Dni Kultury Staropolskiej, cyklicznej imprezy organizowanej na zamku.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji 

Kategoria:

Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach
Wnioskowana kwota: 14 751,16 zł
Wartość projektu: 21 395,47 zł
Cel projektu: promowanie terenów położonych na obszarze LGD „Jurajska Kraina” poprzez przedstawienie go jako atrakcyjnego dla turystyki oraz poprzez dostarczenie informacji w oparciu o lokalne walory przyrodnicze, kulturowo-historyczne i tradycje regionalne. Operacja przyczyniła się również do podniesienia świadomości mieszkańców na obszarze LGD w zakresie ekologii, historii i etnografii. Ukazana została atrakcyjność przyrodnicza regionu poprzez udział w przedsięwzięciu turystów, a także mieszkańców aglomeracji krakowskiej i śląskiej.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji 

Kategoria:

Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NM P i Św. Józefa Rzemieślnika w Ojcowie-Grodzisku
Wnioskowana kwota: 25 000,00 zł
Wartość projektu: 40 656,04 zł
Cel projektu: rozwój turystyki i rekreacji na terenie LGD „Jurajska Kraina” poprzez modernizację szlaku turystycznego, dojścia do zabytkowego kompleksu architektonicznego.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji