ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Nordic Walking Park - Gmina Sułoszowa

.

Nordic Walking Park „Gmina Sułoszowa” to sieć tras do uprawiania nordic walkingu, wytyczonych na obszarze działania Stowarzyszenia LGD „Jurajska Kraina”. W skład Parku wchodzą 3 trasy: zielona – pętla o długości 4,1 km; czerwona – pętla o długości 10,4 km i czarna – pętla o długości 10,9 km.

Wejście na trasy zlokalizowane jest na parkingu u podnóża Zamku w Pieskowej Skale. Trasy poprowadzone są chodnikami, drogami asfaltowymi i gruntowymi oraz leśnymi ścieżkami. Na trasach zamontowano tablice zawierające propozycje ćwiczeń do samodzielnego wykonania oraz punkty pomiaru tętna. Trasy posiadają punkty wspólne i pokrywają się na pewnym odcinku. Umożliwia to dowolne wydłużanie lub skracanie przejść albo zmianę kierunku marszu.

Oferta skierowana jest zarówno do entuzjastów nordic walkingu, jak i do biegaczy, rowerzystów czy narciarzy biegowych. Bliźniacze Nordic Walking Parki wytyczono w ramach Projektu Współpracy pn. „Nordic Walking Park na Jurze” na obszarze działania LGD „Jurajska Kraina” i LGD „Zdrój”.

nordicwalking mapa suloszowa

TRASA NR 1 (zielona)
długość – 4,1 km; szacunkowy czas przejścia – ok. 0’40 h
Ciekawa trasa, poprowadzona w formie 4,1-kilometrowej pętli, zlokalizowana w sąsiedztwie Zamku w Pieskowej Skale. Wejście na trasy znajduje się na parkingu u podnóża Zamku w Pieskowej Skale. Po wykonaniu rozgrzewki, której propozycja zamieszczona jest na tablicy z opisem tras, ruszamy na szlak. Gruntową ścieżką dochodzimy do jednej z wizytówek Jury Krakowsko-Częstochowskiej, wychodni skalnej zwanej „Maczuga Herkulesa”. Skręcamy w lewo i po dojściu do asfaltowej drogi prowadzącej na dziedziniec Zamku skręcamy w prawo. Przez krótki fragment wszystkie 3 trasy Nordic Walking Park „Gmina Sułoszowa” biegną razem, aby przy tablicy z ćwiczeniami rozdzielić swój bieg. Czarny szlak skręca tu w prawo, do lasu, a zielony i czerwony prowadzą jeszcze chwilę asfaltem, aby odbić w lewo. Leśną ścieżką dochodzimy do Podzamcza i skręcając w lewo maszerujemy w kierunku zachodnim. Asfaltową drogą pomiędzy zabudowaniami Sułoszowa schodzimy do drogi nr 733 i ponownie skręcając w lewo dochodzimy do podnóża zamku, gdzie spinamy pętlę zielonego szlaku.

TRASA NR 2 (czerwona)
długość – 10,4 km; szacunkowy czas przejścia – 2’30 h
Wymagająca trasa, ponad 10-kilometrowa pętla, pokonanie której zajmie nam ok. 2’30 godz. Po wykonaniu rozgrzewki, której propozycja zamieszczona jest na tablicy z opisem tras, ruszamy na szlak. Schodami wchodzimy pod bramę zamku i asfaltową drogą dochodzimy do zwornika wszystkich szlaków. Jeszcze chwila i dochodzimy do miejsca, gdzie zlokalizowano tablicę z ćwiczeniami. Propozycje ćwiczeń na niej zawarte pozwolą sprawnie je przeprowadzić. Po wykonaniu ćwiczeń ruszamy dalej i przez Podzamcze dochodzimy do miejsca gdzie szlaki zielony i czerwony rozdzielają swój przebieg. Asfaltową drogą pomiędzy polami dochodzimy do miejscowości Sułoszowa i przecinając drogę nr 733 podchodzimy do obiektów Zespołu Szkół. Mijamy szkołę i asfaltową drogą pomiędzy polami maszerujemy w kierunku południowym. Na tym odcinku, ze względu na ruch samochodowy, należy zachować szczególną ostrożność. Po pokonaniu 3-kilometrów docieramy do granicy lasu gdzie skręcamy w lewo. Leśny dukt w Wąwozie Babie Doły doprowadzi nas do drogi nr 733. Wchodzimy na asfalt i poboczem docieramy do parkingu pod zamkiem, gdzie rozpoczynaliśmy naszą wędrówkę.

TRASA NR 3 (czarna)
długość – 10,9 km; szacunkowy czas przejścia – 2’30 h
Najdłuższa z tras wchodzących w skład Nordic Walking Park „Gmina Sułoszowa” to oznakowana kolorem czarnym, 10,9-kilometrowa pętla. Po wykonaniu rozgrzewki przechodzimy pomiędzy Zamkiem w Pieskowej Skale a Maczugą Herkulesa, za którą skręcamy w prawo. Schodzimy do drogi nr 733, przechodzimy mostkiem nad rz. Prądnik i w Wąwozie Sokolec, leśną ścieżką podchodzimy w kierunku południowym. Po dojściu do szosy łączącej Ojców z Jerzmanowicami skręcamy w lewo i zachowując ostrożność, początkowo poboczem a następnie chodnikiem, maszerujemy 2-kilometry. Przed szkołą w Woli Kalinowskiej skręcamy w lewo i pomiędzy zabudowaniami, krętą drogą schodzimy ponownie do drogi nr 733. Z prawej strony dochodzi łącznik z Nordic Walking Park „Gmina Skała”. My skręcamy w lewo, aby po chwili dojść do punktu pomiaru tętna. Po jego zmonitorowaniu, leśną drogą podchodzimy na wzniesienie Słoneczna (437 m n. p. m.) Kilkaset metrów maszerujemy drogą na granicy lasu i ponownie skręcamy w lewo. Starym duktem prowadzącym do zamku idziemy w kierunku zachodnim i po dojściu do zamku schodami schodzimy do parkingu u jego podnóża. Trasa dedykowana osobom o dobrej kondycji fizycznej.


Pozostałe Nordic Walking Park

 

Kategoria: