ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Nordic Walking Park - Gmina Słomniki

.

Nordic Walking Park „Gmina Słomniki” to sieć tras do uprawiania nordic walkingu, wytyczonych na obszarze działania Stowarzyszenia LGD „Jurajska Kraina”. W skład Parku wchodzą 3 trasy: zielona – pętla o długości 3,4 km; czerwona – pętla o długości 6,2 km i czarna – pętla o długości 9,9 km.

Wejście na trasy zlokalizowane jest w punkcie edukacyjnym Nadleśnictwa Miechów w miejscowości Goszcza. Trasy poprowadzone są gruntowymi duktami oraz leśnymi ścieżkami. Na trasach zamontowano tablice zawierające propozycje ćwiczeń do samodzielnego wykonania oraz punkty pomiaru tętna. Trasy posiadają punkty wspólne i pokrywają się na pewnym odcinku. Umożliwia to dowolne wydłużanie lub skracanie przejść albo zmianę kierunku marszu.

Oferta skierowana jest zarówno do entuzjastów nordic walkingu, jak i do biegaczy, rowerzystów czy narciarzy biegowych. Bliźniacze Nordic Walking Parki wytyczono w ramach Projektu Współpracy pn. „Nordic Walking Park na Jurze” na obszarze działania LGD „Jurajska Kraina” i LGD „Zdrój”.

nordicwalking mapa slomniki

TRASA NR 1 (zielona)
długość – 3,4 km; szacunkowy czas przejścia – ok. 0’40 h
Krótka trasa, poprowadzona w formie 3,4-kilometrowej pętli. Wejście na trasę zlokalizowane jest w punkcie edukacyjnym Nadleśnictwa Miechów w miejscowości Goszcza. Po wykonaniu rozgrzewki, której propozycja zamieszczona jest na tablicy z opisem tras, ruszamy na szlak. Szerokim leśnym duktem maszerujemy w kierunku wsi Zalesie. Mijamy szlaban i granicą lasu docieramy do utwardzonej drogi, gdzie skręcamy w lewo. Kierujemy się na wschód i po dojściu do gajówki Goszcza za znakami szlaku skręcamy w lewo. Przed nami kilkaset metrów podejścia i na 2,8-kilometrze trasy łączymy się z czerwonym szlakiem Nordic Walking Park „Gmina Słomniki”. Skręcając tu w lewo pomaszerujemy prosto do punktu edukacyjnego, gdzie zamkniemy pętlę zielonego szlaku. Na tym fragmencie trasy, naszą uwagę przekłują charakterystyczne znaki muszli, którymi oznakowany jest las. To fragment Camino, najdłuższego pieszego szlaku Europy – Drogi św. Jakuba, którą pątnicy mogą dojść aż do hiszpańskiego Santiago De Compostela.

TRASA NR 2 (czerwona)
długość – 6,2 km; szacunkowy czas przejścia – 1 h
Ciekawa 6,2-kilometrowa pętla, pokonanie której zajmie nam ok. 1 godz. Po wykonaniu rozgrzewki, której propozycja zamieszczona jest na tablicy z opisem tras, ruszamy na szlak. Początkowo przebieg szlaku pokrywa się z trasami zieloną i czarną. Przy gajówce Goszcza zielony szlak skręca w lewo, a my maszerujemy dalej na wschód do wsi Goszcza. Wschodzimy do Goszczy i przed wiaduktem kolejowym skręcamy w lewo. Gruntową drogą wspinamy się w kierunku widocznej w oddali wieży przekaźnikowej telefonii komórkowej. Na polanie obok wieży czeka nas zadanie do wykonania. Ćwiczenia, których propozycje zawarto na zlokalizowanej tam tablicy. Nagrodą będzie fantastyczny widok w kierunku południowym, który przy dobrej przejrzystości powietrza pozwoli dostrzec ośnieżone szczyty Tatr. Wchodzimy do lasu i fragmentem Camino – Drogi św. Jakuba wracamy do punktu edukacyjnego, gdzie kończymy naszą wędrówkę.

TRASA NR 3 (czarna)
długość – 9,9 km; szacunkowy czas przejścia – 1’30 h
Najdłuższa z tras wchodzących w skład Nordic Walking Park „Gmina Słomniki” to oznakowana kolorem czarnym, 9,9-kilometrowa pętla. Szlak ten łączy w sobie wszystkie elementy 2 krótszych tras Nordic Walking Park „Gmina Słomniki”. Pomaszerujemy leśnym duktem, miniemy gajówkę, dojdziemy do imponującego wiaduktu kolejowego w Goszczy. Przy odrobinie szczęścia pooglądamy Tatry z placu na którym stoi wieża przekaźnikowa - oczywiście po wykonaniu zestawu ćwiczeń z tablicy. Czerwony szlak skręci tu na zachód, a my skierujemy się na wschód. Doskonałej jakości leśnymi drogami pomaszerujemy do granicy lasu, gdzie czeka na nas punkt pomiaru tętna. Po jego zmonitorowaniu, leśną ścieżką biegnąca równolegle do asfaltowej drogi dojdziemy do dużego placu służącego do składowania drewna. W tym miejscu mamy wybór: czy wracamy do punktu edukacyjnego – miejsca naszego startu, czy skręcamy w prawo i oznakowanym kolorem pomarańczowym łącznikiem, przez wieś Niedźwiedź pomaszerujemy do Słomnik.


 Pozostałe Nordic Walking Park

 

Kategoria: