ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Nordic Walking Park - Gmina Iwanowice

.

Nordic Walking Park „Gmina Iwanowice” to sieć tras do uprawiania nordic walkingu, wytyczonych na obszarze działania Stowarzyszenia LGD „Jurajska Kraina”. W skład Parku wchodzą 2 trasy: zielona– pętla o długości 6,0 km i czarna – pętla o długości 16,8 km.

Wejście na trasy zlokalizowane jest na parkingu przed Urzędzie Gminy w Iwanowicach. Trasy poprowadzone są chodnikami, drogami asfaltowymi i gruntowymi oraz leśnymi ścieżkami. Na trasach zamontowano tablice zawierające propozycje ćwiczeń do samodzielnego wykonania oraz punkty pomiaru tętna. Trasy posiadają punkty wspólne i pokrywają się na pewnym odcinku. Umożliwia to dowolne wydłużanie lub skracanie przejść albo zmianę kierunku marszu.

Oferta skierowana jest zarówno do entuzjastów nordic walkingu, jak i do biegaczy, rowerzystów czy narciarzy biegowych. Bliźniacze Nordic Walking Parki wytyczono w ramach Projektu Współpracy pn. „Nordic Walking Park na Jurze” na obszarze działania LGD „Jurajska Kraina” i LGD „Zdrój”.

nordicwalking mapa iwanowice

 

TRASA NR 1 (zielona)
długość – 6 km; szacunkowy czas przejścia – ok. 1 h
Ciekawa trasa, poprowadzona w Iwanowicach w formie 6-kilometrowej pętli. Wejście na trasę zlokalizowano na parkingu przy Urzędzie Gminy w Iwanowicach. Po wykonaniu rozgrzewki, której propozycja zamieszczona jest na tablicy z opisem tras, ruszamy na szlak. Chodnikiem przechodzimy przez most na potoku Minożka i skręcając w prawo, asfaltową drogą pomiędzy zabudowaniami maszerujemy w kierunku zachodnim. Przed nami łagodne kilometrowe podejście z różnicą wysokości wynoszącą 60-metrów. Na 1,5-kilometrze trasy dochodzimy do miejsca, przy którym zlokalizowano punkt pomiaru tętna i tablicę z ćwiczeniami. Propozycje ćwiczeń na niej zawarte pozwolą sprawnie je przeprowadzić. Po wykonaniu ćwiczeń ruszamy dalej i pomiędzy zabudowaniami Iwanowic Włościańskich stromą drogą – na odcinku 400-metrów tracimy 60-metrów wysokości - schodzimy do szosy nr 733. Zachowując ostrożność przecinamy drogę i za znakami szlaku kierujemy się w kierunku na wieś Zagaje. Po pokonaniu kolejnego kilometra trasy skręcamy w prawo. Do tego miejsca szlaki zielony i czarny pokrywały swój przebieg. Asfaltową drogą, z interesującymi panorami na południową stronę, dochodzimy do skrzyżowania dróg, gdzie ponownie skręcamy w prawo. Kierując się na południe rozpoczynamy powrót do Iwanowic. Po drodze mijamy piękny drewniany kościół p.w. Świętej Trójcy z XVIII-wieku, który jest jednym z zabytków na szlaku architektury drewnianej województwa małopolskiego. Jeszcze chwila i dochodzimy na parking przy Urzędzie Gminy, gdzie spinamy pętlę zielonego szlaku.

TRASA NR 2 (czarna)
długość – 16,8 km; szacunkowy czas przejścia – 3 h
Dłuższa trasa wchodząca w skład Nordic Walking Park „Gmina Iwanowice” to oznakowana kolorem czarnym, niespełna 17-kilometrowa pętla. Przez pierwsze 3-kilometry przebieg obu szlaków pokrywa się. Po ich rozdzieleniu jeszcze chwilę maszerujemy poboczem asfaltowej drogi i po dojściu do kompleksu leśnego skręcamy w lewo. Na początku pięknego leśnego duktu czeka na nas tablica z propozycjami zestawów ćwiczeń, a na jego końcu punkt pomiaru tętna. To bardzo przyjemny fragment szlaku, który pokonamy w otoczeniu lasu. Wychodząc z lasu wchodzimy na asfalt i skręcając w prawo maszerujemy do rz. Dłubni, gdzie ponownie skręcamy w prawo. Gruntową ścieżką wzdłuż rzeki dochodzimy do wsi Sieciechowice. Naszą uwagę przykuje z pewnością murowany kościół p.w. św. Andrzeja, który wraz z dzwonnicą wpisany jest na listę zabytków województwa małopolskiego. Mijamy kościół i asfaltową drogą pomiędzy zabudowaniami przechodzimy przez wieś Biskupice. W tym rejonie ze wschodu dochodzi żółty szlak łącznikowy umożliwiający przejście na trasy sąsiedniego Nordic Walking Park „Gmina Słomniki”. Tablica przy moście na rz. Dłubni informuje nas, że wchodzimy na teren Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego. Do pokonania mamy jeszcze 2-kilometry. Po połączeniu z zieloną trasą, maszerujemy pomiędzy zabudowaniami, mijamy cmentarz w Iwanowicach i zabytkowy kościół p.w. Świętej Trójcy. Dochodząc do parkingu przy Urzędzie Gminy kończymy naszą wędrówkę po Gminie Iwanowice. Ze względu na długość jak również przewyższenia, ta trasa rekomendowana jest osobom o dobrej kondycji fizycznej.


 Pozostałe Nordic Walking Park

 

Kategoria: