ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Harmonogram naborów

.

Pełny Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, stanowiący Załącznik nr 2 do umowy ramowej, dostępny jest poniżej.


NABORY AKTYWNE 2014-2020

Działanie: Numer naboru:
Powierzenie grantu - organizacja imprez, wydarzeń promujących produkty lokalne 3/2020/G
Powierzenie grantu - wydanie monografii 2/2020/G
Powierzenie grantu - poddawanie zabytków pracom konserwatorskim lub restauratorskim 1/2020/G

NABORY ZAKOŃCZONE 2014-2020

Działanie: Numer naboru:
Inkubator przetwórstwa lokalnego 3/2020
Rozwijanie działalności gospodarczej 2/2020
Podejmowanie działalności gospodarczej 1/2020
Inkubator przetwórstwa lokalnego 3/2019
Rozwijanie działalności gospodarczej 2/2019
Podejmowanie działalności gospodarczej 1/2019
Podejmowanie działalności gospodarczej 2/2018
Rozwijanie działalności gospodarczej 1/2018
Rozwijanie działalności gospodarczej 2/2017
Podejmowanie działalności gospodarczej 1/2016
Operacje inne (projekty konkursowe) - tereny rekreacyjne 3/2018
Operacje inne (projekty konkursowe) - obiekty rekreacyjne 4/2018
Operacje inne (projekty konkursowe) - świetlice wiejskie 5/2018
Operacje inne (projekty konkursowe) - place zabaw 6/2018
Operacje własne - zakup namiotów 1/2018/OW
Operacje własne - zakup strojów ludowych 2/2018/OW
Operacje własne - zakup instrumentów muzycznych 3/2018/OW
Powierzenie grantu - budowa, modernizacja, wyposażanie placów zabaw 10/2018/G
Powierzenie grantu - budowa, modernizacja, wyposażanie obiektów rekreacyjnych 11/2018/G
Powierzenie grantu - budowa, modernizacja, wyposażanie miejsc aktywnego wypoczynku 12/2018/G
Powierzenie grantu - utworzenie obiektów małej infrastruktury turystycznej 13/2018/G
Powierzenie grantu - budowa, modernizacja, wyposażanie świetlic wiejskich 14/2018/G
Powierzenie grantu - poddawanie zabytków pracom konserwatorskim lub restauratorskim 15/2018/G
Powierzenie grantu - organizacja wydarzeń upamiętniających wydarzenia historyczne 16/2018/G
Powierzenie grantu - organizacja imprez, wydarzeń promujących lokalne produkty - brak wniosków 17/2018/G
Powierzenie grantu - tworzenie lub modernizacja szlaków turystycznych - brak wniosków 18/2018/G
Powierzenie grantu - wydanie monografii 20/2018/G
Powierzenie grantu - organizacja wydarzeń upamiętniających wydarzenia historyczne - brak wniosków 21/2018/G
Powierzenie grantu - tworzenie lub modernizacja szlaków turystycznych - brak wniosków 22/2018/G
Powierzenie grantu - organizacja imprez, wydarzeń promujących lokalne produkty - brak wniosków 23/2018/G
Powierzenie grantu - organizacja wydarzeń upamiętniających wydarzenia historyczne - brak wniosków 24/2018/G
Powierzenie grantu - tworzenie lub modernizacja szlaków turystycznych 25/2018/G
Powierzenie grantu - organizacja imprez, wydarzeń promujących lokalne produkty - brak wniosków 26/2018/G
Powierzenie grantu - organizacja imprez, wydarzeń promujących lokalne produkty 27/2018/G
Powierzenie grantu - organizacja wydarzeń upamiętniających wydarzenia historyczne 28/2018/G

NABORY UNIEWAŻNIONE 2014-2020

Działanie: Numer naboru:
Powierzenie grantu - budowa, modernizacja, wyposażanie placów zabaw 1/2018/G
Powierzenie grantu - budowa, modernizacja, wyposażanie obiektów rekreacyjnych 2/2018/G
Powierzenie grantu - budowa, modernizacja, wyposażanie miejsc aktywnego wypoczynku 3/2018/G
Powierzenie granty - utworzenie obiektów małej infrastruktury turystycznej 4/2018/G
Powierzenie grantu - budowa, modernizacja, wyposażanie świetlic wiejskich 5/2018/G
Powierzenie grantu - tworzenie lub modernizacja szlaków turystycznych 6/2018/G
Powierzenie grantu - poddawanie zabytków pracom konserwatorskim lub restauratorskim 7/2018/G
Powierzenie grantu - organizacja wydarzeń upamiętniających wydarzenia historyczne 8/2018/G
Powierzenie grantu - wydanie monografii 9/2018/G
Powierzenie grantu - wydanie monografii 19/2018/G

 

HARMONOGRAM NABORÓW 2020
(pobierz plik .pdf - wersja aktualna z dn. 30/06/2020)

Poprzednie wersje dla 2019 roku:

Poprzednie wersje dla 2018 roku:

Poprzednie wersje dla 2017 roku:

Poprzednie wersje dla 2016 roku:

Poprzednie wersje dla 2015 roku:

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Kategoria: