ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Kryteria wyboru operacji - aktualizacja 03/07/2019

.

DOTYCZY GRANTÓW
- obowiązujące od 04/01/2018 (dot. wyłącznie procedury)

Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020


 

DOTYCZY PREMII (PODEJMOWANIA), ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ/ INKUBATORA, OPERACJI INNYCH  
- obowiązujące od 03/07/2019 (dot. wyłącznie procedury)

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 (operacje indywidualne)


 

DOTYCZY OPERACJI WŁASNYCH
- obowiązujące od 24/04/2017

Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020


 

Artykuły powiązane:

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Kategoria: