ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Kryteria wyboru operacji

.

DOTYCZY GRANTÓW

Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020


 

DOTYCZY OPERACJI WŁASNYCH

Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

  • Procedura oceny i wyboru operacji własnych
  • Załącznik Nr 1 do oceny – Karta oceny zgodności z LSR operacji własnych
  • Załącznik Nr 2 do oceny – Karta oceny według lokalnych kryteriów operacji własnych
  • Załącznik Nr 3 do oceny – Formularz zgłoszenia
  • Załącznik Nr 4 do oceny – Karta oceny wykonawców

 

DOTYCZY PODEJMOWANIA I ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 (operacje indywidualne)

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Kategoria:
stat4u