ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Rezerwat przyrody "Dolina Szklarki"

.

rezerwat szklarkaRezerwat leśny, obejmujący wschodnie zbocze doliny potoku Szklarka, między Jezmanowicami i Szklarami.

Chroni zróżnicowane, dobrze zachowane zespoły lasów liściastych, porastajace skaliste stoki doliny: buczynę karpacką czy jaworyznę górską. Znajdują się w nim również murawy kserotermiczne. Przez rezerwat przebiega czerwony szlak turystyczny PTTK. Na terenie rezerwatu znajduje się źródło "Pióro". Bardzo obfite o charakterze wywierzystka, wydajność oceniana jest na 60 l/s. Wypływa z wielu szczelin skalnych, tworząc dość szerokie rozlewisko. Jest częściowo obudowane.

  • Data utworzenia: 1989 rok
  • Powierzchnia: 46,69 ha (po powiększeniu w 1989 r.)

Źródło: Mini Przewodnik, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Kraków 2013