ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Monografie

.

STOWARZYSZENIE LGD JURAJSKA KRAINA – PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI W LATACH 2007-2014

Miniony okres programowania był czasem pracowitym. "Jurajska Kraina" wykorzystywała pojawiające się szanse rozwoju (poszerzenie LGD, dodatkowa pula środków w budżecie), unikała zagrożeń. Co ważne – był to czas częstych spotkań, dyskusji. Wszystkie najważniejsze sprawy omawiano wspólnie, wyrażano subiektywne zdania. Nie brakowało sporów na argumenty, ale też wypracowany kompromis był szanowany i przynosił "Jurajskiej Krainie" korzyści.

Podstawą w prowadzeniu stowarzyszenia takiego jakim jest LGD jest współdziałanie, współpraca i współodpowiedzialność. W celu zaprezentowania dotychczasowej pracy naszego stowarzyszenia, w grudniu 2014 roku wydaliśmy publikację podsumowującą lata 2007-2014. Książka przedstawia historię, cele oraz obszary działań LGD "Jurajska Kraina". Możemy w niej również zapoznać się z ciekawą charakterystyką gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia. Podstawową część publikacji stanowi prezentacja (za pomocą opisów i zdjęć) zrealizowanych przez LGD „Jurajska Kraina” projektów. W podsumowaniu z kolei prezentujemy plany oraz najważniejsze wyzwania i zadania jakie stoją przed Stowarzyszeniem w kolejnych latach pracy. Zachęcamy do lektury.

 

Kategoria: