ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Aktualności z terenu LGD

Informacja o zmianie siedziby Biura LGD

.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina

informuje, że z dniem 01 luty 2024 roku zmianie ulega siedziba Biura LGD

Nowy adres siedziby to:

32-090 Słomniki ul. Tadeusza Kościuszki 64

Budynek Urzędu Miasta i Gminy Słomniki

Pokój nr 20,  II piętro Urzędu.