ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Kategoria:
.

Wnioskodawca, korzystając z przysługującego mu prawa, w dniu 14 lipca 2017 roku wniósł protest do naboru nr 2/2017 - Rozwijanie działalności gospodarczej, który został złożony w Biurze LGD „Jurajska Kraina”. W związku z tym, Przewodniczący Rady LGD „Jurajska Kraina” po zapoznaniu się z treścią protestu, powiadamiając pozostałych członków Rady LGD zwołał posiedzenie Rady LGD w dniu 26 lipca 2017 roku. Podczas IV posiedzenia Rady LGD „Jurajska Kraina” przeprowadzono procedurę odwoławczą, w tym dokonano weryfikacji protestu, zajęto stanowisko oraz podjęto stosowne uchwały.

.

swietoczosnku relacja2017

Niedzielne popołudnie 23 lipca 2017 roku, Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” spędzała pod znakiem X Małopolskiego Święta Czosnku. Tym razem, wydarzenie gościł Prandocin (Gmina Słomniki), a organizatorami byli Burmistrz Gminy Słomniki i Wójt Gminy Radziemice. Partnerem wydarzenia była Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina”. Całe przedsięwzięcie poprowadziło Centrum Kultury w Słomnikach pod kierunkiem pani Alicji Biczysko.

Święto rozpoczęło się od Mszy Świętej w intencji producentów czosnku w kościele parafialnym w Prandocinie. Natomiast główne uroczystości odbyły się na pobliskim boisku sportowym LKS Juvenia Prandocin. Część oficjalną „przywitał” ulewny deszcz, jednak ochłodził on wyłącznie temperaturę powietrza. Dopisali zarówno zaproszeni goście, mieszkańcy jaki i producenci czosnku, maszyn i urządzeń rolniczych wykorzystywanych do uprawy czosnku. Koła Gospodyń Wiejskich z obu gmin – organizatorów, prezentowały swoje przysmaki, pośród których królował czosnek.

Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” jako partner wydarzenia, wystawiła swoje stoisko promując Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Odwiedzający stoisko, najmłodsi otrzymywali liczne gadżety, a dorośli chętnie korzystali z doradztwa nt. możliwości pozyskania funduszy unijnych, którego udzielali Prezes Zarządu LGD – Dorota Buczek, Dyrektor Biura – Piotr Foszcz i Specjalista ds. aktywizacji i promocji – Izabela Jędrzejek.

.

nocmuzeum2017

Zachodzące słońce w piątkowy wieczór, 21 lipca 2017 roku przywitało Nas na Zamku w Pieskowej Skale. Tuż przed rozpoczęciem tegorocznej Nocy w Muzeum, o godzinie 20:00, wzgórze zamkowe zostało spowite przez mgły – o nastrój zadbała również aura, wspierając tym samym organizatorów wydarzenia: Zamek Królewski na Wawelu i Lokalną Grupę Działania „Jurajska Kraina”.

Licznie przybyłych gości powitały panie Ewa Mikołajska – Kierownik Zamku w Pieskowej Skale oraz Dorota Buczek – Prezes Zarządu LGD „Jurajska Kraina”. Otwarcie nocą zamkowych i muzealnych bram dla okolicznych mieszkańców oraz turystów daje niepowtarzalną możliwość doświadczyć atmosfery miejsca, poznawać jego historię i cieszyć się wakacjami. Specjalnie na tę okazję organizatorzy wybierają termin lipcowy – a nie majowy, jak większość muzeów – przekonani, że spotkanie z historią i sztuką na pieskoskalskim zamku będzie miało posmak wakacyjnej przygody.

.

polskasmakuje2017

LGD "Jurajska Kraina" zachęca do zapoznania się z możliwością bezpłatnej promocji swoich produktów! Jesteś rolnikiem lub lokalnym producentem żywności i szukasz nabywców swoich produktów? Agencja Rynku Rolnego udostępnia stronę internetową www.polskasmakuje.pl i darmową aplikację Polska Smakuje, dzięki której konsumenci mogą znaleźć się w sieci lokalnych wytwórców żywności. Aplikacja gromadzi informacje o lokalnych rolnikach i wytwórcach regionalnych produktów spożywczych. 

Kategoria:
.

Posiedzenie Rady LGD Jurajska Kraina w sprawie rozpatrzenia protestu do naboru 2/2017 - Rozwijanie działalności gospodarczej, odbędzie się dnia 26 lipca 2017 roku (środa), o godz. 17:00 w siedzibie Biura LGD (Skała, ul. Szkolna 4).

.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i skierowany jest do osób młodych do 35 roku życia, niepracujących i nieuczących się w trybie stacjonarnym (dziennym). Projekt stanowi wsparcie dla osób biernych zawodowo. Uczestnicy Projektu będą mogli skorzystać z:

  • bezpłatnej nauki języka niemieckiego,
  • bezpłatnego wyjazdu na 2-miesięczną praktykę do Niemiec,
  • kieszonkowego 700 euro,
  • płatnego stażu w Polsce z możliwością zatrudnienia.

Projekt realizowany jest przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. Szczegóły na stronie www.praktykiwniemczech.inbit.pl

Załączniki:
Pobierz plik (informacja_o_projekcie.pdf)Informacja o projekcie156 kB89 Pobieranie

10

lat istnienia

92

zrealizowane operacje

82

zorganizowanych wydarzeń

100%

zadowolenia

stat4u