ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Kategoria:
.

Przedstawiamy wyniki naboru wniosków 2/2017 na działanie Rozwijanie działalności gospodarczej przeprowadzonego w terminie 10-26 maja 2017 roku w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 12 wniosków. Rada LGD na posiedzeniu w dniu 22-28 czerwca 2017 roku dokonała oceny wniosków i wybrała operacje do finansowania.

.

walnezebraniesprawozdawcze201728 czerwca 2017 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Jurajska Kraina" w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skale. Zebranie poprowadziła Prezes Zarządu - Dorota Buczek, która również zreferowała sprawozdania merytoryczne z działalności. Sprawozdanie finansowe przedstawił Skarbnik - Piotr Foszcz. Odczytano również sprawozdanie Rady LGD. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Marek Piekara zapoznał zebranych ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej, rekomendując do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium Zarządowi. Wszystkie sprawozdania zostały zatwierdzone. Jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi za rok sprawozdawczy, za co w imieniu całego Zarządu, Prezes Zarządu - Dorota Buczek podziękowała. Gratulujemy!

.

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy przede wszystkim dzieci i młodzież z obszaru LGD "Jurajska Kraina" do wzięcia udziału w zajęciach/ wydarzeniach przygotowanych na czas Wakacji 2017 w Gminach Członkowskich.

Plakaty promujące wydarzenia:

Kategoria:
.

W dniu 22 czerwca 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD, tematem którego była ocena wniosków złożonych w naborze 2/2017 - Rozwijanie działalności gospodarczej. Z uwagi na procedurę oceny i obszerność dokumentacji z jaką członkowie Rady LGD musieli się zapoznać, podjęto decyzję o odroczeniu dalszych obrad i wznowieniu ich w późniejszym terminie. Posiedzenie Rady LGD Jurajska Kraina oceniającej wnioski w ramach naboru 2/2017 - Rozwijanie działalności gospodarczej - cz. II, odbędzie się dnia 28 czerwca 2017 roku (środa), o godz. 16:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Skale (Rynek 29, 32-043 Skała).

.

swietoczosnku2017W imieniu własnym oraz Burmistrza Gminy Słomniki i Wójta Gminy Radziemice serdecznie zapraszamy na X Małopolskie Święto Czosnku, które odbędzie się 23 lipca 2017 roku (niedziela) w Prandocinie.

Święto rozpocznie się o godz. 15:00 Mszą Świętą w kościele parafialnym w Prandocinie, natomiast część oficjalna przewidziana jest na godz. 16:00. W programie m.in. prezentacja producentów czosnku oraz sztuki kulinarnej KGW naszego regionu i maszyn i urządzeń rolniczych wykorzystywanych do uprawy czosnku. Na godz. 17:00 przygotowano degustację potraw oraz konkursy: na najlepszą potrawę, na warkocz z czosnku i na bukiet z czosnku i kwiatów.

Od godz. 21:00 rozpoczną się występy: Zespół Cover'Old i Baciary. Przez cały czas trwania wydarzenia dla najmniejszych dostępne będzie wesołe miasteczko.

Załączniki:
Pobierz plik (Plakat.pdf)Plakat promujący wydarzenie713 kB147 Pobieranie
.

ZAWIADOMIENIE

Informujemy, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina odbędzie się 28 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 17:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Skała (Rynek 29, 32-043 Skała). W ramach spotkania odbędą się również Warsztaty dla Członków LGD dot. rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim.

Kategoria:
.

Posiedzenie Rady LGD Jurajska Kraina oceniającej wnioski w ramach naboru 2/2017 - Rozwijanie działalności gospodarczej, odbędzie się dnia 22 czerwca 2017  roku (czwartek), o godz. 17:00 w siedzibie Biura LGD (Skała, ul. Szkolna 4).

.

nocswietojanska2017Organizatorzy zapraszają na Noc Świętojańską do Jerzmanowic, która odbędzie się 23-24 czerwca 2017 roku (piątek - sobota). Wydarzenie w tym roku połączono z rocznicą ŚDM Kraków 2016 pod hasłem "Kampus JPII na Bis". Wszystkie wydarzenia odbywać się będą na boisku sportowym w centrum Jerzmanowic.

Pierwszy dzień w całości poświęcony jest spotkaniom młodych Diecezji Sosnowieckiej pod hasłem "Zejdź z kanapy i chodź z nami". Rozpoczęcie przewidziano na godz. 16:00, a po całonocnym czuwaniu w kościele parafialnym w Jerzmanowicach, sobotnie przedpołudnie rozpocznie się od katechezy w drodze o godz. 10:00. Dzień drugi to również część muzyczno-taneczna z licznymi występami i sportowa z turniejami siatkówki plażowej i piłki nożnej.

Na najmłodszych czekać będzie park rozrywki, a dla wszystkich uczestników lokalne przysmaki przygotowane przez KGW.

Załączniki:
Pobierz plik (Plakat.pdf)Plakat promujący wydarzenie930 kB91 Pobieranie

10

lat istnienia

92

zrealizowane operacje

81

zorganizowanych wydarzeń

100%

zadowolenia

stat4u