ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina informuje, iż zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe z dnia 30 listopada 2016 r. dot.opracowanie i druk ulotek informacyjnych oraz broszury dla LGD Jurajska Kraina.

W wyniku zapytania wpłynęło 15 ofert. Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez firmę Design 4 Business, Tomasz Świętorzecki, Olszanka 1A, 16-060 Zabłudów. Przedstawiana oferta spełniała wszystkie wymagania stawiane przez zamawiającego.

Kategoria:
.

Posiedzenie Rady LGD Jurajska Kraina oceniającej wnioski w ramach naboru 1/2016 - Podejmowanie działalności gospodarczej - cz. II, odbędzie się dnia 15 grudnia 2016  roku (czwartek), o godz. 16:30 w siedzibie Biura LGD (Skała, ul. Szkolna 4).

Kategoria:
.

Posiedzenie Rady LGD Jurajska Kraina oceniającej wnioski w ramach naboru 1/2016 - Podejmowanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 8 grudnia 2016  roku (czwartek), o godz. 16:30 w siedzibie Biura LGD (Skała, ul. Szkolna 4).

10

lat istnienia

83

zrealizowane operacje

57

zorganizowanych wydarzeń

100%

zadowolenia

stat4u