ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Kategoria:
.

Posiedzenie Rady LGD Jurajska Kraina cz. III oceniającej wnioski w ramach naborów 10/2018/G - 18/2018/G - Powierzenie grantów odbędzie się dnia 24 kwietnia 2018 roku (wtorek), o godz. 16:00 w siedzibie Biura LGD (Skała, ul. Szkolna 4).

.

logo BO2018Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Budżet obywatelski Województwa pozwala Małopolanom kształtować ich najbliższe otoczenie, umożliwia określenie potrzeb, daje możliwość wskazania co jest dla nich szczególnie ważne. Dzięki niemu mieszkańcy określają priorytety dla rozwoju powiatów, subregionów oraz całej Małopolski.

W ramach 3. Edycji Budżetu Obywatelskiego. W 2018 r., do dyspozycji mieszkańców Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 8 milionów złotych na realizację pomysłów Małopolan. W kwietniu i maju odbywać w każdym subregionie odbywać się będą warsztaty informacyjno-edukacyjne. Warsztaty to dobra okazja, aby porozmawiać z ekspertami i dowiedzieć się jak poprawnie zgłosić zadanie, by bez problemu przeszło niezbędne weryfikacje i trafiło na listę projektów poddanych pod głosowanie. Mieszkańcy Małopolski mogą zgłaszać zadania od 7 maja do 6 czerwca 2018 r. Pracownicy Urzędu będą analizować i oceniać zadania pod kątem oceny formalnej i możliwości ich realizacji. Listę zadań dopuszczonych do głosowania poznamy najpóźniej 31 sierpnia br.

Kategoria:
.

Posiedzenie Rady LGD Jurajska Kraina oceniającej wnioski w ramach naborów 3/2018 - 5/2018 - Operacje inne odbędzie się dnia 11 kwietnia 2018 roku (środa), o godz. 18:00 w siedzibie Biura LGD (Skała, ul. Szkolna 4).

Kategoria:
.

Posiedzenie Rady LGD Jurajska Kraina cz. II oceniającej wnioski w ramach naborów 10/2018/G - 18/2018/G - Powierzenie grantów odbędzie się dnia 11 kwietnia 2018 roku (środa), o godz. 16:00 w siedzibie Biura LGD (Skała, ul. Szkolna 4).

.

aktualizacjiawwwZ końcem marca dokonaliśmy aktualizacji strony. Celem usystematyzowania publikowanych treści oraz zwiększenia przejrzystości naszego portalu informacyjnego wprowadziliśmy cztery sekcje w menu górnym.

Po wybraniu danej sekcji otworzy się panel boczny z informacjami dotyczącymi wyłącznie tej sekcji. Przykładowo - jesteś zainteresowany(a) pozyskaniem środków zewnętrznych/ naborami, należy wejść w SEKCJĘ PROW 2014-2020 - wówczas wyświetlone zostaną wszystkie informacje dotyczące tego działu.

Kategoria:
.

Posiedzenie Rady LGD Jurajska Kraina oceniającej wnioski w ramach naborów 10/2018/G - 18/2018/G - Powierzenie grantów odbędzie się dnia 27 marca 2018 roku (wtorek), o godz. 16:30 w siedzibie Biura LGD (Skała, ul. Szkolna 4).

Kategoria:
.

Informujemy, że z dniem 16 marca 2018 roku o godz. 15:00 zamknięto przyjmowanie wniosków do Naborów nr 10/2018/G - 17/2018/G – Powierzenie grantów

W wyznaczonym terminie wpłynęło: 

  • 10/2018/G - Place zabaw - 2 wnioski
  • 11/2018/G - Obiekty rekreacyjne - 8 wniosków
  • 12/2018/G - Miejsca aktywnego wypoczynku - 5 wniosków
  • 13/2018/G - Mała infrastrutkrura turystyczna - 4 wnioski
  • 14/2018/G - Świetlice wiejskie - 8 wniosków
  • 15/2018/G - Zabytki - 3 wnioski
  • 16/2018/G - Wydarzenia historyczne - 3 wnioski
  • 17/2018/G - Wydarzenia promujące lokalne produkty - brak

Wnioski będą podlegać ocenie, której dokona Rada LGD „Jurajska Kraina”. O dalszych terminach i wynikach oceny poinformujemy na n/n stronie. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowych naborów dostępne są w zakładce (panel boczny) Projekty grantowe > NABORY > Nabór .../2018/G

Kategoria:
.

Lokalna Grupa Działania JURAJSKA KRAINA, działająca na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skala, Słomniki, Sułoszowa informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego.

Nabór nr 19/2018/G – Powierzenie grantów
Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez wydanie monografii

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 26.03.2018 r. do 18.04.2018 r.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 45 000,00 zł
Wysokość kwoty pomocy od 5 000,00 zł do 40 000,00 zł
Wartość zadania (koszty realizacji zadania ogółem) nie może być wyższa niż 50 000,00 zł
Intensywność pomocy w formie refundacji do 80% kosztów kwalifikowanych
(w przypadku jednostek sektora finansów publicznych do 63,63%)

Termin realizacji projektu grantowego i realizowanych w jego ramach zadań przez Grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 15 miesięcy i nie może rozpocząć się później niż miesiąc od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.

11

lat istnienia

92

zrealizowane operacje

85

zorganizowanych wydarzeń

100%

zadowolenia

stat4u