ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Aktualności z terenu LGD

swietoczekolady2017

W imieniu własnym oraz Burmistrza Słomnik i Centrum Kultury w Słomnikach serdecznie zapraszamy na "Stację Słomniki - Pociąg do muzyki" wraz z imprezą towarzyszącą "Święto czekolady", które odbędą się 26 sierpnia 2017 roku (sobota) w Słomnikach, ul. Wolności 4. Rozpoczynamy o godz. 16:00 od pikniku rodzinnego - gry i zabawy, czyli Święto czekolady. Na godz. 18:30 przewidziano "Bajkową fiestę" - interaktywny spektakl Teatru Kultureska dla dzieci oraz w późniejszych godzinach występy i koncerty.

Załączniki:
Pobierz plik (swietoczekolady2017-plakat.jpg)Plakat promujący wydarzenie249 kB14 Pobieranie

nocmuzeum pieskowaskala2017

W imieniu własnym i Zamku Królewskiego na Wawelu serdecznie zapraszamy na tegoroczną Noc Muzeum na Zamku w Pieskowej Skale, która odbędzie się 21 lipca 2017 roku (piątek). Rozpoczęcie przewidziano na godz. 20:00. Koncert "Dobry moment" w wykonaniu Beaty Paluch z zespołem potrwa do godz. 21:20. W programie również pokazy tańców historycznych oraz darmowe zwiedzanie z przewodnikiem Zamku w grupach 50 osobowych (czas zwiedzania ok. 1 godziny/grupa).

Załączniki:
Pobierz plik (Plakat-Zamek.pdf)Plakat promujący wydarzenie882 kB35 Pobieranie

walnezebraniesprawozdawcze201728 czerwca 2017 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Jurajska Kraina" w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skale. Zebranie poprowadziła Prezes Zarządu - Dorota Buczek, która również zreferowała sprawozdania merytoryczne z działalności. Sprawozdanie finansowe przedstawił Skarbnik - Piotr Foszcz. Odczytano również sprawozdanie Rady LGD. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Marek Piekara zapoznał zebranych ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej, rekomendując do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium Zarządowi. Wszystkie sprawozdania zostały zatwierdzone. Jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi za rok sprawozdawczy, za co w imieniu całego Zarządu, Prezes Zarządu - Dorota Buczek podziękowała. Gratulujemy!

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy przede wszystkim dzieci i młodzież z obszaru LGD "Jurajska Kraina" do wzięcia udziału w zajęciach/ wydarzeniach przygotowanych na czas Wakacji 2017 w Gminach Członkowskich.

Plakaty promujące wydarzenia:

stat4u