ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Aktualności z terenu LGD

Wybrano nowe władze LGD Jurajska Kraina - 15/12/2018

.

walnewyborcze201815 grudnia 2018 roku odbyło się Walne Zebranie Wyborcze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina. W malowniczej scenerii okolic Pieskowej Skały, w Zajeździe na Podzamczu podsumowano czteroletnią kadencję działalności LGD Jurajska Kraina oraz wybrano nowe władze na kolejne cztery lata.

Prezes LGD przedstawiła podsumowanie z działalności zarządu i biura, Wiceprzewodniczący Rady z pracy rady, która szczególnie w ostatnim okresie intensywnie pracowała w związku z licznymi naborami. Na zakończenie pracę komisji rewizyjnej przedstawił ustępujący Przewodniczący. Kolejnym punktem było przyjęcie w poczet członków LGD dwóch osób rekomendowanych przez wójta gminy Sułoszowa. Po krótkiej prezentacji, panie Magdalena Biełaś i Katarzyna Kozioł zostały przyjęte do grona LGD jednogłośnie. Tym samym stowarzyszenie liczy czterdzieści osób, które reprezentują sektor publiczny, społeczny i gospodarczy. Na zakończenie każdy z członków otrzymał upominek w postaci ręcznie wykonanych świątecznych stroików.

W przeprowadzonych wyborach do zarządu, rady i komisji rewizyjnej, wybrani zostali:

Zarząd LGD:
Prezes – Dorota Buczek
Wiceprezes – Michał Chwastek
Skarbnik – Piotr Foszcz
Członkowie – Magdalena Biełaś, Tadeusz Boroń, Izabela Jędrzejek, Jan Nawieśniak, Tadeusz Nabagło, Jacek Regucki

Rada LGD:
Przewodniczący – Krzysztof Wójtowicz
Wiceprzewodniczący – Paweł Knafel
Członkowie – Marzanna Dziuba-Boczkowska, Stanisław Gorajczyk, Tomasz Gwizdała, Robert Lisowski, Stanisław Misztal, Karol Papisz, Zbigniew Pełka, Bogusław Przywora, Stanisław Wójcik, Paweł Zaranek

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Marek Piekara
Wiceprzewodniczący – Robert Bąbka
Członkowie - Piotr Ciszewski, Mirosław Glanowski, Zbigniew Tomczyk

Fotorelacja z wydarzenia: