ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Aktualności z terenu LGD

Cz. II konsultacji za Nami! - gmina Iwanowice

.

20 października 2015 r. o godz. 18-tej w urzędzie Gminy w Iwanowicach odbyły się konsultacje społeczne prowadzone przez Dyrektora biura LGD Jurajska Kraina Piotra Foszcza. Drugi cykl spotkań, dotyczył podsumowania analizy obszaru, dużą część spotkania zdominowała rozmowa nad pomysłami możliwymi do realizacji w nowym okresie programowania.

Uczestnicy konsultacji wskazali, obszar ma bogatą ofertę dla turystów ale jest brak inicjatyw promujących te walory, zaznaczono aby podjąć działania promujące obszar, ponadto zwrócono uwagę aby przeprowadzono modernizację i budowę boisk sportowych, powstanie miejsca historycznego, które by upamiętniało bogatą historię Gminy Iwanowice, powiększono liczbę placów zabaw i aby były one dodatkowo wyposażone w siłownie zewnętrzne.