ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Aktualności z terenu LGD

Cz. II konsultacji za Nami! - gmina Słomniki

.

15 października 2015 r. o godz. 18-tej w urzędzie Gminy w Słomnikach odbył się 2 cykl konsultacji społecznych. Przedmiotem spotkania, było praca nad pomysłami możliwymi do realizacji w nowym okresie programowania oraz podsumowanie analizy obszaru.

Podczas spotkania zostały zaproponowane projekty do realizacji: zakup straganów na jarmarki, zakup sceny estradowej, zakup strojów dla KGW, modernizacja i budowa boisk sportowych, budowa placów zabaw z siłowniami zewnętrznymi, organizacja turniejów piłkarskich, siatkarskich, tenisa stołowego, organizacja wydarzeń historycznych z terenu Gminy Słomniki, organizacja jarmarku produktami regionalnymi wraz z platformą produktów aby bezpośrednio można było zakupić u producenta i wiele innych projektów. Konsultacje były prowadzone przez Dyrektora biura LGD Jurajska Kraina Piotra Foszcza.