ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Zakup wyposażenia do warsztatu diagnostyczno-naprawczego

.

Wnioskodawca: Ryszard Rerak
Wnioskowana kwota: 96 320,00 zł
Wartość projektu: 236 979,00 zł
Cel projektu: rozwój dodatkowego źródła dochodu w gospodarstwie rolnym poprzez rozszerzenie oferowanych usług dla ludności przy naprawie i diagnostyce pojazdów.