ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Odnowa i rozwój wsi

Wykaz operacji, które zostały zrealizowane w ramach
Odnowa i rozwój wsi - PROW 2007-2013

Wnioskodawca: Gmina Jerzmanowice-Przeginia
Wnioskowana kwota: 171 414,00 zł
Wartość projektu: 274 178,92 zł
Cel projektu: poprawa poziomu jakości kulturalnego życia mieszkańców wiejskiej gminy Jerzmanowice-Przeginia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie poprawy jakości, estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji 

Wnioskodawca: Gmina Jerzmanowice-Przeginia
Wnioskowana kwota: 63 762,00 zł
Wartość projektu: 105 000,00 zł
Cel projektu: poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Sąspów oraz wzmocnienie więzi lokalnych poprzez urządzenie i uporządkowanie rekreacyjnego terenu zielonego.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji 

Wnioskodawca: Gmina Skała
Wnioskowana kwota: 93 661,00 zł
Wartość projektu: 147 491,58 zł
Cel projektu: zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców w dziedzinie bezpieczeństwa oraz na poprawę wizerunku obszarów wiejskich poprzez kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla ludności lokalnej.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji 

Wnioskodawca: Gmina Skała
Wnioskowana kwota: 500 000,00 zł
Wartość projektu: 1 293 412,81 zł
Cel projektu: zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz promocję obszarów wiejskich poprzez wzrost ilości organizowanych wydarzeń kulturalno-sportowych i rekreacyjnych.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji