ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Odnowa i rozwój wsi

Wykaz operacji, które zostały zrealizowane w ramach
Odnowa i rozwój wsi - PROW 2007-2013

Wnioskodawca: Gmina Słomniki
Wnioskowana kwota: 67 195,00 zł
Wartość projektu: 120 675,58 zł
Cel projektu: poprawa stanu świetlicy wiejskiej w Janikowicach, rozwój lokalnego potencjału kulturowego oraz umocnienie więzi społecznych wśród mieszkańców Janikowic poprzez przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej do lokalnych potrzeb.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji 

Wnioskodawca: Gmina Słomniki
Wnioskowana kwota: 77 983,00 zł
Wartość projektu: 126 838,54 zł
Cel projektu: zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie infrastruktury poprzez budowę parkingu, ciągu pieszo-jezdnego oraz budowę i remont ogrodzenia przy boisku z nawierzchnią naturalną w Waganowicach.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji