ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Wyniki Naboru 2/2017

.

Przedstawiamy wyniki naboru wniosków 2/2017 na działanie Rozwijanie działalności gospodarczej przeprowadzonego w terminie 10-26 maja 2017 roku w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 12 wniosków. Rada LGD na posiedzeniu w dniu 22-28 czerwca 2017 roku dokonała oceny wniosków i wybrała operacje do finansowania.

 Kolejność na liście ocenionych operacji
wraz z ustaloną kwotą wsparcia przedstawia się następująco

Imię i nazwisko/ nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji określony we wniosku o przyznanie pomocy

Numer nadany wnioskowi

Data
i godzina wpływu

Liczba punktów uzyskanych przez operację w procesie oceny

Kwota wsparcia w złotych

Operacja mieści się 
w limicie

TAK/NIE

ALLDEX Krzysztof Szczepański

Rozwój przedsiębiorczości w Jurajskiej Krainie poprzez zakup środków trwałych w firmie ALLDEX

2/05/R/2/2017

10.05.2017

08:10

30

254 250,53

TAK

Grzegorz Pycia FHUP "FEST-MONT"

Wprowadzenie innowacyjnej usługi polegającej na produkcji wyrobów stolarskich z wykorzystaniem elementów grafiki 3D w firmie Grzegorz Pycia FHUP "FEST MONT"

6/05/R/2/2017

25.05.2017

10:15

28

300 000,00

TAK

Łukasz Mikoś Firma Remontowo Budowlana

Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji konkurencyjnej do rozwiązań na rynku, pozwalającej na wykorzystanie lokalnych zasobów gospodarczych rozwój współpracy z mikroprzedsiębiorstwami
i zwiększającej zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych

9/05/R/2/2017

26.05.2017

11:10

28

300 000,00

NIE

ELTRIM Krzysztof Sobczyk

Wzrost konkurencyjności Firmy Eltrim poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do montażu podzespołów SMD i THT

1/05/R/2/2017

10.05.2017

08:00

27

100 000,00

NIE

Joanna Baranek-Stach PRO ARCHIVISION Pracownia Projektowa

Powiększenie siedziby Pracowni projektowej PRO ARCHIVISION w Przegini i wyposażenie jej
w nowoczesny sprzęt na potrzeby obsługi mieszkańców LGD Jurajska Kraina, powiatu krakowskiego i powiatów ościennych

5/05/R/2/2017

23.05.2017

08:45

20

200 000,00

NIE

W&R Rafał Jakubek

Wdrożenie kompleksowej obsługi klientów ostatecznych w zakresie zaopatrzenia
w spersonalizowaną
odzież pracowniczą

7/05/R/2/2017

25.05.2017

11:45

19

155 250,00

NIE

Agencja Artystyczna KAMENY Agnieszka Skotniczna

Ekologiczne Centrum Kulturalno-turystyczne Kamenówka etap 1. "Pole campingowe i teren rekreacyjny"

3/05/R/2/2017

10.05.2017

08:30

18

300 000,00

NIE

Kazior Jacek Piotr

Budowa placu do jazdy konnej i zakup wyposażenia dla poprawy dochodowości
i utworzenia miejsca pracy

4/05/R/2/2017

19.05.2017

09:50

17

100 000,00

NIE

Witek Jarosław Stanisław

Wzrost konkurencyjności Zakładu Remontowo - Budowlanego poprzez zakup środka trwałego oraz stworzenie nowych miejsc pracy

12/05/R/2/2017

26.05.2017

14:40

14

200 000,00

NIE

Ilona Kowalska Firma Handlowo Usługowa PERFEKT 2

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz wzrost zatrudnienia poprzez doposażenie zaplecza technicznego

8/05/R/2/2017

25.05.2017

13:30

13

100 000,00

NIE

Sołtysik Michał Stanisław

Rozwój istniejącego Przedsiębiorstwa świadczącego nowatorskie usługi wykonywania instalacji wodociągowo kanalizacyjnej

10/05/R/2/2017

26.05.2017

12:20

12

78 285,00

NIE

Sołtysik Zbigniew Piotr

Rozwój istniejącej działalności poprzez zakup nowatorskich urządzeń w celu świadczenia specjalistycznych usług

11/05/R/2/2017

26.05.2017

12:30

12

100 000,00

NIE

 

Kategoria: