ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Modernizacja, remont płyty boiska sportowego LKS Juvenia Prandocin

.

Wnioskodawca: Ludowy Klub Sportowy „Juvenia” Prandocin
Wnioskowana kwota: 24 920,17 
Wartość projektu: 34 143,76 zł
Cel projektu: umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach sportowych i kulturalnych poprzez modernizację oraz remont płyty boiska sportowego.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji

Kategoria: