ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Modernizacja hali

.

Wnioskodawca: Andrzej Wadowski
Wnioskowana kwota: 100 000,00 zł
Wartość projektu: 246 000,00 zł
Cel projektu: inwestycje w środki trwałe w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji