ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Rozwój i wzrost konkurencyjności Firmy Handlowej Marcin Jakubas poprzez zakup koparko-ładowarki

.

Wnioskodawca: Firma Handlowo–Usługowa Marcin Jakubas
Wnioskowana kwota: 100 000,00 zł
Wartość projektu: 301 350,00 zł
Cel projektu: rozwój i wzrost konkurencyjności firmy handlowo-usługowej Marcin Jakubas poprzez zakup ładowarko-koparki.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji