ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i oprogramowania

.

Wnioskodawca: Piotr Rogozik
Wnioskowana kwota: 20 005,95 zł
Wartość projektu: 40 011,90 zł
Cel projektu: rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup najnowocześniejszego wyposażenia.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji