ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Zakup ciągnika rolniczego

.

Wnioskodawca: Mateusz Komenda
Wnioskowana kwota: 100 000,00 zł
Wartość projektu: 275 999,00 zł
Cel projektu: wzrost dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej poprzez inwestycje. Przyczynił się do tego zakup ciągnika rolniczego, który może być wynajmowany i wydzierżawiany w ramach podejmowanej działalności gospodarczej.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji