ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Zakup ciągnika rolniczego

.

Wnioskodawca: Rafał Bugajski
Wnioskowana kwota: 99 000,00 zł
Wartość projektu: 243 540,00 zł
Cel projektu: uzyskanie dochodu ze źródeł pozarolniczych poprzez możliwość świadczenia usług dla mniejszych gospodarstw.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji