ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Konsultacje społeczne dot. aktualizacji LSR

.

2019konsultacjelsrW związku z obecną sytuacją pandemiczną Zarząd Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina wszczyna procedurę aktualizacji LSR i przedstawia zaktualizowaną wersję dokumentu do konsultacji.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina zaprasza wszystkich mieszkańców, radnych, sołtysów, samorządowców, lokalnych liderów, przedsiębiorców, rolników i organizacje pozarządowe (stowarzyszenia OSP, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich) do konsultacji społecznych i zgłaszania uwag w związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) w zakresie:

  1. Zmiany w planie komunikacji

Proponowane zakres zmian:

  • Aktualizacja załącznika nr 5 do LSR – strona 82 – zmiany zaznaczone na czerwono
    • rezygnacja z wydarzeń plenerowych LGD w II półroczu 2020 i pierwszym półroczu 2021
    • rezygnacja ze szkoleń w II półroczu 2020

Uzasadnienie:

LGD Jurajska Kraina nie ma możliwości uczestnictwa w imprezach plenerowych ze względu na pandemię Koronowirusa  COVID - 19. Dodatkowo LGD jest uzależniona od innych Partnerów, którzy w tym okresie zrezygnowali z organizacji tego rodzaju wydarzeń.

Załączniki:
Pobierz plik (formularz uwag - aktualizacja kryteriów.docx)formularz uwag - aktualizacja kryteriów.docx245 kB51 Pobieranie
Pobierz plik (Zal.do formularza zgłaszania uwag.docx)Zal.do formularza zgłaszania uwag.docx256 kB49 Pobieranie
Kategoria: