ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Konsultacje społeczne dot. aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru

.

2019konsultacjelsrZarząd Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina wszczyna procedurę aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji i przedstawia zaktualizowaną wersję dokumentu do konsultacji.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina zaprasza wszystkich mieszkańców, radnych, sołtysów, samorządowców, lokalnych liderów, przedsiębiorców, rolników i organizacje pozarządowe (stowarzyszenia OSP, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich) do konsultacji społecznych i zgłaszania uwag w związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) w zakresie:

  1. Zmiany w karcie oceny – we wszystkich elementach zmiana dotyczy usunięcia jednego kryterium – Gotowość do realizacji operacji

Proponowane zakres zmian:

  1. Aktualizacja kryteriów oceny według lokalnych kryteriów wyboru dla działania Premia na otwarcie działalności gospodarczej.

Zakres zmian – zgodnie z załącznikiem „Załącznik do formularza zgłaszania uwag”

  1. Aktualizacja kryteriów oceny według lokalnych kryteriów wyboru dla działania Rozwój działalności gospodarczej i Inkubator.

Zakres zmian – zgodnie z załącznikiem „Załącznik do formularza zgłaszania uwag”

  1. Aktualizacja kryteriów oceny według lokalnych kryteriów wyboru dla działania Inne operacje – projekty konkursowe.

Zakres zmian – zgodnie z załącznikiem „Załącznik do formularza zgłaszania uwag”

Załączniki:
Pobierz plik (formularz uwag - aktualizacja kryteriów.docx)formularz uwag - aktualizacja kryteriów.docx245 kB52 Pobieranie
Pobierz plik (Zal.do formularza zgłaszania uwag.docx)Zal.do formularza zgłaszania uwag.docx256 kB45 Pobieranie
Kategoria: