ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Konsultacje społeczne dot. Zmiany Kart oceny według lokalnych kryteriów wyboru dla działań związanych z realizacją LSR

.

2019konsultacjelsrStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina zaprasza wszystkich mieszkańców, radnych, sołtysów, samorządowców, lokalnych liderów, przedsiębiorców, rolników i organizacje pozarządowe (stowarzyszenia OSP, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich) do konsultacji społecznych i zgłaszania uwag w związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w zakresie zmiany Kart oceny według lokalnych kryteriów wyboru dla działań związanych z realizacją LSR.

Zakres aktualizacji:

  1. Aktualizacja kryteriów oceny według lokalnych kryteriów wyboru dla działania Premia na otwarcie działalności gospodarczej.

Zakres zmian – zgodnie z załącznikiem „Propozycja zmian kryteriów dla Działania Premia”

  1. Aktualizacja kryteriów oceny według lokalnych kryteriów wyboru dla działania Rozwój działalności gospodarczej i Inkubator.

Zakres zmian – zgodnie z załącznikiem „Propozycja zmian kryteriów dla Działania Rozwój”

  1. Aktualizacja kryteriów oceny według lokalnych kryteriów wyboru dla działania Inne operacje – projekty konkursowe.

Zakres zmian – zgodnie z załącznikiem „Propozycja zmian kryteriów dla Działania Inne operacje”

  1. Aktualizacja kryteriów oceny według lokalnych kryteriów wyboru dla działania Granty.

Zakres zmian – zgodnie z załącznikiem „Propozycja zmian kryteriów dla Działania Granty”

Zapraszamy również do odwiedzania siedziby Biura LGD w Skale ul. Szkolna 4 w godzinach od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku. Uwagi przyjmujemy w okresie od 13 maja do 27 maja 2019 roku.

Załączniki:

- Propozycja zmian kryteriów dla Działania Premia

- Propozycja zmian kryteriów dla Działania Rozwój

- Propozycja zmian kryteriów dla Działania Inne operacje

- Propozycja zmian kryteriów dla Działania Granty

- Formularz do zgłaszania uwag

Kategoria: